x
S P A R T E K

Kalite PolitikamızKalite Politikamız

Kalite Politikamız

Yönetimde ve üretimde ” Önce Kalite” ilkesini takip etmek,

Kalite güvencesi anlayışını tüm çalışanlarımıza benimsetmek,

Üretimin her noktasında ileri teknolojiyi kullanmaya çalışmak,

Kalite anlayışını geliştirmek ve yenilikçi, yaratıcı yaklaşımların güçlenmesi amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

Şirketin kârlılığını arttırarak, çalışanların gelir düzeylerini yükseltmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

Müşteri memnuniyetini ve ihtiyaçlarını esas alarak, sorunlara en hızlı, disiplinli, verimli şekilde takım ruhu ile yaklaşmaya önem vermek,

Hizmette sınır tanımayan, güler yüzlü, planlı ve standartları en üst seviyede olan kaliteli hizmet vermeyi benimsemek,

Doğal yaşamın ve çevrenin korunmasına özen göstermek, biz Spartek Makine ailesinin kalite politikasıdır.